In English

Design of the S-band part of the S/X-band feed system for the Onsala telescope

Lars E. Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 45077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek