In English

Horizontally linearly polarized toroidal antenna for Ku-band

Lars Landén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek