In English

Excitation of transverse slots in the narrow wall of a rectangular waveguide

Andreas Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45071

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek