In English

Broadband multiresonator micro-strip antenna

Peter Lagerlöf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek