In English

Design of a 5.8 GHz microstrip line fed cavitybacked slot

Patrik Westfalk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek