In English

Multi-axial fatigue in welded details -An investigation of existing design approaches

Johannes Gustafsson ; Juha Saarinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:64, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek