In English

Multi-axial fatigue in welded details -An investigation of existing design approaches

Johannes Gustafsson ; Juha Saarinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:64, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]