In English

Energikartläggning av luftbehandlingssytem på gjuteri. Volvo Powetrain, Skövde

Energy mapping of air handling system at foundry. Volvo Powetrain, Skövde

Tobias Almström ; Per Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 200759, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]