In English

Materialtransporter på byggarbetsplatser. En kostnadsundersökning

Material transports on construction sites. A costs study

Andreas I. Schepis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:58, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44872

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek