In English

Jämförelse mellan asfalt- och betongbeläggningar, fördjupning mot betong

Comparison between asphalt and concrete roads, Focusing on concrete

Rudolf Flies ; Ludwig Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:55, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek