In English

Utvärdering av partnering i projekteringsskedet

Evaluation of partnering in the stage of planning

Jakob Andersson ; Sabina Boberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:51, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek