In English

Nonlinear FE analysis of shear behaviour in reinforced concrete. Modelling of shear panel tests

Manuel Martin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:46, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44869

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek