In English

Size classification of passenger cars. Pre-study on how to size classify passenger cars by inventorying the existing classification models.

Linda Opland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:43, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek