In English

Ergonomics Standards: From Sketches to 3D Simulation

Jean-Baptiste Cécillon ; Benjamin Fabre ; Jacquet Sylvain
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44794

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek