In English

Varumärkesstrategier och identitetsformgivning. Ett starkt konkurrensmedel för framtidens sjöfart

Branding strategies and visual identity in product design. A powerful competitive mean in future naval architecture

Karin Lodin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44793

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek