In English

Varumärkesstrategier och identitetsformgivning. Ett starkt konkurrensmedel för framtidens sjöfart

Branding strategies and visual identity in product design. A powerful competitive mean in future naval architecture

Karin Lodin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44793

Detta är en tjänst från <

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.