In English

Pressure Drop in Heat Exchanger Networks

Adriaan van der Zijde
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 44610

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek