In English

Golvvärmes inverkan på kemiska emissioner - en studie av betonggolv med limmad PVC-matta

Influence of floor heating on chemical emissions - A study on concrete floors with adhesive PVC-flooring

Jenny Törn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:08, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek