In English

Modelling of the response of the New Svinesund Bridge: FE Analysis of the arch launching

Sead Canovic ; Joakim Goncalves
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:39, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bridge, assessment, FEM, load carrying capacity, evaluation,Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4422

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek