In English

Design of arch bridges using non-linear analysis

Dimensionering av bågbroar med icke-linjär analys

Edina Smlatic ; Marcell Tengelin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:37, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: linear analysis, non-linear analysis, arch bridge design, reinforced concretePublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4411

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek