In English

Towards an environmental management according to EMAS - the preparation for an organisational change

Nuno Sampaio ; Klaus Effkeman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology , ISSN 1652-8026; 1996:1, 1996. ; Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1996:4, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43437

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek