In English

The sanitation problems in the Amazonas

Karin Johansson ; Catarina Wass
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1994:2, 1994.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43434

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek