In English

Design and implementation of a database for use in the life cycle inventory stage of life cycle assessments

Raul Carlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek