In English

Miljöstyrsystem, standarder och verktyg för företagens miljöarbete

Lina Brynne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1995:1, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43430

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek