In English

Application of a Life Cycle Approach for Improving Environmental Performance within FlexLink Systems AB

Martin Huber ; Andreas Wanka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. 106, [20] s. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1996:3, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43428

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek