In English

Livscykelanalys av ett framstycke. Jämförande analys av två material

Henrik Lundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 1996:5, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek