In English

Life Cycle Assessment in Marketing. A survey of the present situation

Ulrika Sundbom-Ridderstråle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1996:12, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43414

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek