In English

Miljöbedömning av solcellskoncept för Volvo 850

Life Cycle Assessment of a Solar Cell Concept for Volvo 850

Lina Odhe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 45, [9] bl. s. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1997:7, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek