In English

Environmental management information systems: an appraisal of the relationships between environmental management and the generation, use and sharing of information

Ricardo Vitor Santos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. 78 s. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1997:11, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43408

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek