In English

Ecological (Environmental) Risk Assessment in the United States and the European Union

Mohamoud Suleiman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1997:13, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek