In English

Condensed ecological risk assessment of tri-(n-butyl)tin in the marine environment: a focus on selected areas along the West Coast of Sweden

Mary Ann de la Cruz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1998:4, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek