In English

Livscykelanalys av dricksvatten - en studie av ett vattenverk i Göteborg

Life cycle assessment of drinking water - a case study of water works in Göteborg

Erika Wallén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1999:3, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-06-14

CPL ID: 43404

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek