In English

Characterisation method for LCA - ecological toxicity of organic and inorganic chemicals and waste waters

Johan Widheden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1996:6, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43399

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek