In English

Life Cycle Assessment of Converted Fuel Oil

Daniel Strandberg ; Christer Wik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1999:8, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek