In English

The impact of fertilization on rural drinking water quality. Aragua River drainage area in Venezuela

Per Johansson ; Monica Granberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1999:12, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43391

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek