In English

Polymer produced from Biomass: Is it Sustainable? Based on the life cycle of the diaper system

Harmke Immink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1400-9560; 1999:13, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43388

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek