In English

Ground Truth Observations for Radar Satellite Imagery. Deforestation in and around a Brazilian rainforest

Hans Gustafsson ; Gholam Lasaki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2000:2, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek