In English

Implementation of Life Cycle Management at Renault

Implementering av livscykelbaserad management hos Renault

Floriane Clement
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2000:4, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43384

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek