In English

Utveckling av en miljöindikator för lastbilstransporter

Development of an Envioronmental Truck Transport Indicator

Sonja Oetken
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2000:5, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek