In English

A Dynamic Model of the TBT Degradation in the Göta Älv

Thomas S T Simon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2001:2, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek