In English

Livscykelanalys av fyra slamhanteringstekniker

LCA of four sludge treatment technologies

Gunilla J M Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2001:4, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek