In English

Hur integreras miljöhänsyn i beslutsprocessen? En studie av hur ett projekts miljömässiga prestanda och ekonomi kan vägas samman kvantitativt

How can environmental considerations be integrated in the decision-making process? A study of how the environmental performance and economy of a project can be combined quantitatively

Peter K Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2001:5, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek