In English

The role of consumers in the market shift towards greener products

Emma Rex
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2002:13, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek