In English

Towards Sustainable Business Travels - Environmental, Social and Economic aspects of Business Travels at SKF

Stefan N Johansson ; Jon Mellqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:13, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek