In English

Crop Production sustainability with a global perspective

Fareed-Uddin Siddiqui ; Muhammad Shumsul Karim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:11, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek