In English

Environmental Policy and Technological Change: A case study of the Swedish Charge for NOx Emission Reduction from Combustion Plants

Bruno Jacob Turnheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:9, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek