In English

Comparative Analysis of EIA Systems of Developing and Developed Countries: Cases of Hydroelectrical Power Plants

Nizami Abdul-Sattar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:8, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek