In English

The Potential of Biogas as Vehicle Fuel in Europe - A Technological Innovation Systems Analysis of the Emerging Bio-Methane Technology

Martin Olsson ; Philip Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:6, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43365

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek