In English

A Technology Assessment of Carbon Nanoparticles: Production Energy Requirement and Implications for Use

Duncan Kushnir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:5, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek