In English

Flat packs in a sustainable direction - benefits and disadvantages to IKEA's tailor-made environmental management system

Fredrika Klarén ; Hilda Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2007:2, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek