In English

Riskanalys för Göteborgs vattentäkt med avseende på förorenade områden längs Göta älv

Risk assessment of the surface water source of Gothenburg with regard to leakage of hazardous substances from polluted sites along the River Göta Älv

Sam Gohari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:24, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek