In English

Feasibility of biogas as transportation fuel in China - implications for the policy makers in China

Wen Tianjun ; Wan Deping
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:23, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek